Prima italiana del film Asier ETA biok

Associazione Culturale Euskara
Al cuore dei Conflitti
Associazione Italia-Nicaragua e Spazioxygene

presentano la prima italiana del film

Asier ETA biok
di Amaia Merino, Aitor Merino

Mercoledì 27 Maggio 2015
allo
Spazioxygene
Via San Tommaso D’Aquino 11/A (Metro Cipro)

h. 19:30 Aperitivo
h. 20:30 Proiezione

Alla fine del film dibattito con i due registi che saranno presenti alla serata

ASIER ETA BIOK

Paese: Ecuador/Spagna
Anno: 2013
Durata: 94′

«Un giorno, Asier, il mio migliore amico fin da quando eravamo bambini, semplicemente scomparve.  Asier e io siamo cresciuti insieme nelle strade conflittuali della Pamplona degli anni Ottanta. Dopo, io mi trasferii a vivere e lavorare a Madrid. Nel 2002 Asier entrò a far parte dell’organizzazione armata ETA. Come far capire ai miei amici di Madrid cosa ha spinto Asier a prendere una decisione di questo tipo, che anche per me era estremamente difficile da affrontare? Quando Asier uscì di prigione, presi una telecamera con l’obiettivo di realizzare un film nel quale si tentasse di rispondere a questa domanda, e perché no, cercare di colmare il divario tra le nostre due posizioni.  Tuttavia, il mio piano non sarebbe stato facile come speravo». (Aitor Merino)


Associazione Culturale Euskara
Al cuore dei Conflitti
Associazione Italia-Nicaragua eta Spazioxygenek

Amaia Merino, Aitor Merinoren
Asier ETA biok filmaren estreinaldi italiarra aurkezten dute

2015eko maiatzaren 27a, asteazkena,
Spazioxygenen
Via San Tommaso D’Aquino 11/A (Metro Cipro)
h. 19:30 Aperitiboa
h.
20:30 Proiekzioa

Filmaren amaieran emanaldian izango diren bi zuzendariekin eztabaidatzeko aukera izango da

ASIER ETA BIOK
Herrialdeak: Ekuador/Espainia
Urtea: 2013
Iraupena: 94′
«Egun batez, Asier, ume ginenetik nire lagunik onena izandakoa, besterik gabe desagertu zen. Asier eta biok elkarrekin hazi ginen laurogeiko hamarkadako Iruñako kale gatazkatsuetan. Beranduago, ni Madrilera joan nintzen lan egin eta bizitzera. 2002an Asier ETA erakunde armatuan sartu zen. Nola azaldu niezaiekeen nire Madrilgo lagunei zerk bultzatu zuen Asier gisa horretako erabaki bat hartzera niretzat ere onartzea biziki zaila izanda? Asier gartzelatik irten zenean, kamera bat hartu nuen galdera horri erantzuten saiatuko zen pelikula bat sortzeko asmoz, eta zergatik ez, baita gu bion jarreren arteko distantziak murrizteko ere.  Nolanahi ere, nire egitasmoa ez zen uste bezain erraza gertatu…». (Aitor Merino)

«Un documentario coraggioso, intelligente e emozionante. Coraggioso, perché non è facile parlare di ETA allontanandosi dagli schemi consueti; intelligente, perché i Merino hanno saputo evitare tutte le insidie che si aprivano nel loro percorso, e ne escono incolumi; emozionante, perché è una bella storia di amicizia ed è girato con una umanità che è raramente si vede al cinema». (Isaac Rosa, El Diario)

Premio Irizar al Cinema Basco alla 61a edizione del Festival di San Sebastian e nominato ai Premi Goya.

«Dokumental ausart, adimentsu eta hunkigarria. Ausarta, ez delako erraza ETAri buruz hitz egitea ohiko eskemetatik urrunduz; adimentsua, Medinotarrek euren ibilbidean agertu zaizkien azpijokoak ekidin eta onik ateratzen jakin dutelako; hunkigarria, zireman gutxitan ikusi ohi den gizatasun batez grabatutako adiskidetasun istorio eder bat delako». (Isaac Rosa, El Diario)

Donostiako 61. Zinemaldiko Irizar Saria eta Goya Sarietarako izendatua.

I commenti sono chiusi.