Guerre civili e politiche della memoria. Esperienze di ricerca

Conferenza – Hitzaldia
Martedi 22 maggio 2012
2012 maiatza 22, asteartea
Ore 16,30
Palazzo Englefield, Sala dei 42
Via IV novembre 157, Roma

La memoria delle guerre civili e dei loro protagonisti così come gli aspetti controversi e le trasformazioni delle politiche della memoria avvenute negli ultimi anni, rappresentano un tema importante nella riflessione e nel dibattito scientifico contemporaneo in diversi paesi europei.
Nell’anno del LXXV anniversario del bombardamento della cittadina basca di Gernika, la conferenza-seminario vuole mettere a confronto esperienze interdisciplinari di studio e ricerca realizzate da studiosi baschi e italiani, sul tema delle politiche della memoria

Intervengono:
Aitzpea Leizaola (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Disturbing bodies, disturbing memories. Ethnographies of the Spanish Civil War massacres and the politics of memory

Ilenia Rossini (Università “La Sapienza”)
“Quindicenni sbranati dalla primavera”. I «ragazzi di Salò», il revisionismo culturale e i cambiamenti delle politiche della memoria negli ultimi venticinque anni

Gerra zibilak eta memoriaren politikak
Ikerketa esperientziak

Gerra zibilen eta beraien protagonisten memoria.  Azken urtetako ezaugarri eztabaidagarriak eta oroimen politiken aldaketak gai garrantzitsua bilakatu dira Europako hainbat herrialdetako gaur egungo hausnarketa eta eztabaida zientifikoan.
Gernikako bonbardaketaren 75. urtean, seminario-biltzar honek Italia eta Euskal Herrian burututako diziplina ezberdineko ikasketa eta ikerketa esperientziak aurkeztu eta elkar trukatu nahi ditu.

Parte hartzaileak:
Aitzpea Leizaola (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Gorputza gogaikarriak, oroimen gogaikarriak. Espainiako Gerra Zibilaren etnografiak eta memoria politikak.

Ilenia Rossini (Università “La Sapienza”)
Udaberriak txikitutako hamabost urteko gazteak”. Salò ko gazteak, errebisionismo kulturala  eta memoria politiken aldaketak azken hogeitabost urtetan)

I commenti sono chiusi.