Messa cantata in Vaticano del coro Txintxarri Abesbatza

Coro Txintxarri Abesbatza al Vaticano
Basilica di San Pietro


Messa cantata
Lunedì 27 luglio 2015     17:00

Il coro Txintxarri Abesbatza è stato fondato da José Gastesi, di Alegia, nel 1960. Dal 1990 lo dirige  Garbiñe Orbegozo.
Il coro è com­posto da 35 voci miste, di età compresa tra i 16 e i 65 anni.
Il repertorio del coro è composto da musiche di differenti generi e culture, con particolare attenzione alle composizioni dei musicisti baschi, repertorio la cui diffusione è l’obiettivo primario del Coro dalla sua nascita.
Partecipa alle messe solenni che si celebrano nella Parrocchia di San Juan Bautista di Alegia. Ha fatto parte per 18 anni della novena di San Ignacio nella Basilica di Loyola.
Oltre alle varie e frequenti esibizioni all’interno del Paese vasco, il coro ha fatto concerti anche fuori dai suoi confini: Norimberga e Winkelhaid in Germania (1985, 1989), Parigi (Francia, 1987), Trans (Bretagna, 1994), Llanes (Asturia, 1998), San­tiago di Compostela (Galicia, 2000), Mon­tlieu (Francia, (2001), Begues (Barce­llona, 2003), Almazán (Soria, 2006), Evora (Portugal, 2010) e Ezcaray (Rioja, 2013).
Ha dato concerti speciali con opere composte da Ennio Morricone per il famoso film The Mission.
Nel 2010 il coro ha compiuto 50 anni.

Txintxarri Abesbatza Vatikanoan
San Pietro Basilika

Meza kantatua
2015, Uztaila 27

Txintxarri Abesbatza 1960an sortu zen Joxe Gastesiren zuzendaritzapean. Alegia­ko kultur taldeen berpizkunde garaiaren hasie­ran kokatu behar da abesbatzaren sorre­ra. 1990ean Garbiñe Orbegozo gaur egungo zuzendariak hartu zuen abesbatza zuzentzeko ardura.

1991n Txintxarri Txiki haur abesbatza sortu zuen, eta geroztik helduen abesbatza­ren ha­rrobia da.

Kantua eta koru musika gustuko di­tuzten 35 ahots nahasik osatzen dute abes­batza, eta adin ezberdi­netako abeslariak ditu, 16 eta 65 urte bitartekoak.

Alegiako San Juan Bataiatzailearen parrokian egi­ten diren meza nagusietan abes­ten du urtean zehar. Loiolako Basilikan 18 urtetan zehar Inazio Donearen bederatziurre­nean ere abestu izan du.

Emanaldi ugari eskaini ditu Euskal Herriko hainbat herritan, Gipuzkoan bereziki. Euskal Herritik kan­pora bidaiak egin ditu eta kon­tzertuak eskaini ere bai: Alemaniako Nü­rem­berg eta Winkelhaid hiriak (1985, 1989), Paris (Frantzia, 1987), Trans (Bretai­nia, 1994), Lla­nes (Asturias, 1998), Santiago de Compos­tela (Galizia, 2000), Montlieu (Frantzia, 2001), Begues (Bartzelona, 2003), Almazan (So­ria, 2006), Evora(Portugal, 2010) eta Ezcaray (Errioxa, 2013).

I commenti sono chiusi.