Koldo Zubeldia   

POESIA - POESIA

Koldo Zubeldia, Luigi Pilla, Gustavo Baz

24 / 04 / 2008   Libreria Odradek, Roma 

ASSOCIAZIONE CULTURALE EUSKARA – DIPARTIMENTO LINGUA E CULTURA BASCA UPTER

www.euskara.it

Hemen aurkezten ditugun poemak Koldo Zubeldiarenak (Zaldibia, 1956) dira eta 2008 urteko apirilaren 4ean Eromako Odradek liburutegian egin zen poesia jardunaldian irakurri zituen egileak. Harekin batera Luigi Pilla eta Gustavo Baz poetak izan ziren ere. Itzulpenak Ander Ituarterenak dira.

I poemi che troviamo qui sotto, nell’originale in euskara e tradotti all’italiano, sono di Koldo Zubeldia (Zaldibia 1956) e sono stati letti dall’autore durante la serata di poesia svoltasi presso la Libreria Odradek di Roma il 4 aprile 2008. Alla serata hanno partecipato anche gli scrittori Luigi Pilla e Gustavo Baz. Le traduzioni sono di Ander Ituarte.

Koldo Zubeldia: (Zaldibia, 1956) Ha pubblicato due libri di poesia e diverse traduzioni e articoli.

Gustavo Baz: poeta di origine argentina. Vive a Roma. Fa parte del gruppo di poesia Portico 47.

Luigi Pilla: è nato a campobasso poi a roma poi a pescara poi a castelnuovo de monti (re) poi a biella ma ancora non sa dove dovrebbe andare a dormire.


___________________________________ 

AITORTZEN DUT

Aitortzen dut gaur ez dudala bide argirik ikusten

aitortzen dut

nere azken bideko helburu deusetatik banentorkeela goiz asko,

aitortzen dut baietan eta ezetan banabilela,

beste biderik ezean badudala ezaren zantzu hertsia.

Aitortu nahi diot nahi duenari jakin……………..

badudala amets atseginik

ez dudala letra aurreikusirik,

une batzutan ezezik:

ez dudala izaten inolako amets antzurik

ez dudala intentzio txarrik

badudala intentzio onik

badudala amesteko leku atseginik

ez dudala zentzurik aisa galduko.

Aitortzen dut:

dudanaren ondotik nabilen poeta neurri gabe bat naizela

bide nekeza dudanetik

alegintzen naizela gauzak hobeto eramaten

gaur aitortu dudanaren berri bihar edo beti

egiaztatzeko gauza nintzatekeela.

  

CONFESSO

Confesso di non vedere oggi  chiari cammini  

confesso 

che dai nulli obiettivi del mio ultimo cammino ritornerei         

                                                    volentieri molte mattine

confesso si di pendolare nei si e nei no,

nell’assenza di altri cammini di avere  indizi intimi della   

                                                                              carenza. 

Voglio confessare a chi  voglia sapere........

di avere dei bei sogni

di non avere parole prefigurate

se non in alcuni momenti:

di non avere sogni sterili

di non avere brutte intenzioni

di avere buone intenzioni

di avere luoghi piacevoli per sognare

confesso che non perderò facilmente il senso.

Confesso:

 di essere poeta senza misura seguente a quel che ho.

Che essendo faticoso il mio cammino

cerco di migliorare il porto

e che  domani oppure sempre, ribadirei di nuovo

la confessione odierna.     

 ___________________________________ 

  

Atariko atearen maratiletan

Hona hemen

nere atariko atearen maratiletan

gordetzen ditudan:

eguneroko gauzak

eguneroko atsegabeak

eguneroko oroitzapenak.

Eta hona hemen

zuri,zuri…

bakarrik zuri

irekiko dizkizudan

gure atariko atearen maratilak.

Nere minaren izenean..

……………………….

Oi nere mina

ez oso atsegina

min etsia

min ezin ebatsia.

Bai goizetik,bai arratsaldetik

baino hitzez eta akorde onez

osatuko den bertsoa.

Lau haizetara lau haizetara

laino azpitik zeru gainera

 Nei chiavistelli della porta del mio atrio 

Ecco

 i quotidiani oggetti 

le quotidiane amarezze

i quotidiani ricordi

che ritengo

nei chiavistelli della porta del mio atrio. 

Ed ecco qui,

a nome del mio dolore,

 i chiavistelli della porta del nostro atrio

 che a te, a te

 solo a te

 schiuderò

  ................ 

 Oh miniera del mio dolore

 non proprio piacere

 dolore rassegnato

 dolore che non si spoglia.

 Che mattina e sera

 diventa verso

 fissa armonia con le parole.

Ai quattro venti ai quattro venti

 da sotto le nuvole oltre il cielo.

 ___________________________________ 

Besorik ez zuen eta lana egiten zuen

Ankarik ez zuen  eta ibili

Bururik ez eta bizi

 Non aveva braccia e lavorava

Ne aveva gambe e camminava

Ne testa e viveva

 ___________________________________ 

  

Errealitate baten iraultzailea:

Errealitate batean bizi gara danok

ez  kupirarik besteek esaten dutena

gu geu gara

ez dugu behar kezkarik

behar dugu erralitate horren jaun eta jabe izan

eta iraultzaile  sentitu

helburu guztiekin bat egin eta naturarekin bat

harremanetan hastea.

 Rivoluzionario di una realtà:

Viviamo tutti in una realtà

 niente compassione con i detti altrui

 noi siamo noialtri

 non ne abbiamo bisogno di preoccupazioni

abbiamo bisogno di essere signori e padroni di

quella realtà / e sentirci rivoluzionari

 farsi uno con tutti gli obiettivi e avviare

 un rapporto con la natura.

 ___________________________________ 

  

Goiko zelaiean mingotz

Karmen nire bihotz

Ez da ezer lahiotz

Izaera hotz

Bizi poz. Bizi taupada hobeak

Eta dotoreak

Maitatzeko doteak

Euskeramiñez

Dizut zuri atsegiñez

Gauza txarrak nire bihotzetik bitez.

  

Agrodolce nei prati la su

Karmen mio cuore

Nulla d’ombroso

Fredda essenza

Gioia di vivere. Palpiti migliori di vita

Ed eleganti

Doti d’amante

Il dolore per l’euskara

Ti dico con piacere

S’allontanino i mali dal mio cuore

 ___________________________________ 

 Isiltasunak

Isiltasunaren mementu ikaragarriak

Erakarri beharko dizkit memento hobeak

Eta areago mementu

kulunkagarriak,pinpilipausak

Bolandan ikusitakoak bezalakoak,mementu

desiragarriak

Gozatutako mementuak gogoramenean

gordeta dauden bezalakoak.

  

Silenzi.

Silenti momenti salienti

Eppur mi dovrà portare momenti migliori 

E  addirittura momenti

 di dondolo, farfalle

Come quelle viste in volo, momenti

desio,

Momenti goduti come quelli

tenuti nella memoria

 ___________________________________ 

  

Mendian gora sutsuki negarra

Behera doa bizkor adurra

Noizbait jantzitako ospetako alkandora

Gogoan izandako betebeharra

Eta handik ermu gorantz doan suharra

 Sale la montagna il pianto focoso

E giù di corsa vien lo spirito

Una volta indossavo la camicia delle occasioni

 

Dovere della  propria volontà

E la febbre che da lì sale in forza 

 ___________________________________ 

Sahatsa dardar dago

Ur korrientean

Bere itzalaren azpian

Murmuloak eta reflejoak

Atseden memento bat

Utzi nuen hiriburua

Udaberriko ihintzarekin;

Udazkeneko haizea

Dabil orain hemen,

Zaldibian joan etorrian

Trema il salice

Nella corrente d’acqua

Sotto la sua ombra

Bisbigli e riflessi

Un momento di riposo

Lasciai la capitale

con la rugiada di primavera;

Ecco adesso qui,

a Zaldibia,*

l’andirivieni del vento d’autunno

·          Zaldibia,  il nome del paese di Koldo Zubeldia, significa anche mulattiera

  ___________________________________ 

Zure lotorduetan nerea

Zure azkengabeko antsietan nere miña

Nere miñaren ondoan zure izate fiña…

Enarek joan-etorrian bere arrastoa utzi dute

Eta denbora badoa aurrera gizatasunez

Utziaz maitemiña.

Erruduntasunik gabe gabeziaz ahaztuxea

Pixkabat errukior eta piskabat zentzudun

Zerbaiteren bila antsiz eta egarriz.

Nelle tue ore di sonno il mio

Nelle interminabili tue ansie il mio dolore

Accanto al mio dolore la tua raffinata essenza...

Le rondini hanno lasciato traccia nel loro andirivieni

E il tempo se ne va umanamente

Lasciando l’innamoramento

Svanita l’assenza senza senso di colpa 

Un pò clemente e un pò sensato

Ansioso e assetato in cerca di qualcosa

 ___________________________________ 

 Satsa dardar dago

Kopeta beltz dago

Nere malkoen ozeanoan murgildu naiz

Eta kementsu jarraitzen dut.

 Trema il salice

La fronte annerita

Mi sono sommerso nell’oceano delle mie lacrime

E vado avanti