Associazione Culturale EUSKARA

EGUNEZ EGUN, ESALDIZ ESALDI 2004
DI GIORNO IN GIORNO, DI FRASE IN FRASE
"Impara una frase in euskara al giorno!"  
(dall'agenda di H.A.B.E.)
mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AZAROA: DIRU-KONTUAK

NOVEMBRE: QUESTIONI DI SOLDI

EGUNA

EUSKARAZ

ITALIANOZ

1

Mailegua eskatu beharko dugu

Dovremo chiedere un prestito

2

Soldata igo digute

Ci hanno aumentato lo stipendio

3

Transferentzia bat egin nahi dut

Voglio fare un trasferimento

4

Oraindik ere pezetatan pentsatzen dut

Ancora penso in pesetas

5

Sei euro lehengo mila pezeta inguru dira

Sei euro sono più o meno mille vecchie pesetas

6

Diru gehiegi gastatzen duzu

Spendi troppi soldi

7

Inbertsio ona da

E`un buon investimento

8

Burtsak gora egin du nabarmen

La borsa è salita notevolmente

9

Erraza da dirua xahutzea

È facile sprecare il denaro

10

Aurrezten saiatzen naiz

Cerco di risparmiare

11

Ba al duzu txanponik?

Hai delle monete?

12

Dirua atera behar dut kutxazainetik

Devo prendere i soldi al bancomat

13

Kanbiorik ba al duzu?

Hai degli spicci?

14

Txeke bat egingo dizut

Ti farò un assegno

15

Kontuak egin behar ditugu

Dobbiamo fare i conti

16

Nik ordainduko dut

Pagherò io

17

Dirua zor didazu

Mi devi dei soldi

18

Krisian dago

È in crisi

19

Utziko al dizkidazu 5 euro?

Mi presti 5 euro?

20

Prezioak ikaragarri garestitu dira

I prezzi sono terribilmente aumentati

21

Sosik gabe nago

Sto senza una lira

22

Bihar ordainduko dizut

Ti pagherò domani

23

Zenbat zor dizut?

Quanto ti devo?

24

Ba al duzu nahikoa diru?

Hai abbastanza soldi?

25

Urtebete duzu diru hori aurrezteko

Hai un anno per risparmiare quei soldi

26

Zorra kitatu dut

Ho saldato il debito

27

Ondo ordainduko dizut

Ti pagherò bene

28

Zenbat da?

Quanto è?

29

Orain ez dut dirurik

Adesso non ho soldi

30

Eskura ordaindu nion

L'ho pagato in contanti

Associazione Culturale Euskara:
corsi di lingua e cultura basca, conferenze, mostre, concerti, traduzioni.

info@euskara.it
www.euskara.it

A.C.E.
non abbiamo una sede sociale propria
e quindi le attività si svolgono in vari luoghi.
A Roma il luogo d'incontro più frequente è il Bar Geroa
(Via Sinuessa 30 -zona San Giovanni)