Associazione Culturale EUSKARA

EGUNEZ EGUN, ESALDIZ ESALDI 2004
DI GIORNO IN GIORNO, DI FRASE IN FRASE
"Impara una frase in euskara al giorno!"  
(dall'agenda di H.A.B.E.)
mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MAIATZA: INGURUMENA GUZTION ARDURA DA

MAGGIO: L' AMBIENTE È RESPONSABILITÀ DI TUTTI/E

EGUNA

EUSKARAZ

ITALIANOZ

1

Kutsadura handia dago hirietan

C'è molto inquinamento nelle città

2

Natura zaindu egin behar dugu

Dobbiamo prenderci cura della natura

3

Ingurumena guztion ardura da

L'ambiente è responsabilità di tutti

4

Petrolio-isurketak hondartzak zikindu ditu

La fuoriuscita di petrolio ha sporcato le spiagge

5

Zikinkeria ugari uzten du jendeak mendian

La gente lascia molta sporcizia in montagna

6

Animaliak zaindu egin behar dira

Bisogna prendersi cura degli animali

7

Uholde ikaragarriak gertatu dira herrialde horretan

Ci sono state inondazioni spaventose in quella zona

8

Suterik ez izateko erne ibili behar da zigarroekin

Per evitare incendi bisogna stare attenti con le sigarette

9

Ahalik eta ur gutxien erabiltzen saiatu behar dugu

Dobbiamo cercare di usare meno acqua possibile

10

Zenbait herrialdetan oso ur gutxi dago

In alcuni paesi c'è pochissima acqua

11

Beira erraz birziklatzen da

Il vetro si ricicla facilmente

12

Zabor organikoa eta ez-organikoa bereizten ikasi behar dugu

Dobbiamo imparare a separare i rifiuti organici da quelli inorganici

13

Gogoan izan sukaldeko olioa ere birziklatzen dela

Ricorda che anche l'olio di cucina si ricicla

14

Lurrikarak etxerik gabe utzi ditu herri horretako biztanleak

Il terremoto ha lasciato senza casa gli abitanti di quel paese

15

Ekaitzaren ondorioz, argindarrik gabe geratu gara

Siamo rimasti senza elettricità a causa della tempesta

16

Energia eolikoa alternatiba egokia iruditzen zait

L'energia eolica mi sembra una alternativa valida

17

Ozono geruzaren egoerak kezkatuta nauka

Mi preoccupa il buco nell'ozono

18

Herria inkomunikatuta geratu da

Il paese è rimasto isolato

19

Ez dugu kontsumismoaren atzaparretan erori behar

Non dobbiamo cadere nelle grinfie del consumismo

20

Hobeak dira paperezko zorroak plastikozkoak baino

Sono migliori le buste di carta di quelle di plastica

21

Nahiago ditut betiko mukizapiak paperezkoak baino

Preferisco i fazzoletti tradizionali a quelli di carta

22

Uste dut gure burua garbitzen ur gehiegi gastatzen dugula

Credo che usiamo troppa acqua quando ci laviamo

23

Paper birziklatua erabili dute liburuxka egiteko

Hanno usato carta riciclata per fare il libricino

24

Energia alternatiboen premia handia dago

C'è un grande bisogno di energie alternative

25

Oraindik ere ez dugu kontzientzia ekologikorik

Non abbiamo ancora una coscienza ecologica

26

Kutsadura akustiko handia dago hiri honetan

C'è un grande inquinamento acustico in questa città

27

Jakien kutsadurak asko kezkatzen gaitu

L'inquinamento alimentare ci preoccupa molto

28

Airea gero eta kutsatuago dago

L'aria è sempre più inquinata

29

Isurketak gauez izaten dira

Le discariche di solito si effettuano di notte

30

Debekatuta dago zaborra eta hondakinak botatzea

È proibita la a discarica di immondizia e rifiuti

31

Birus bidezko kutsadura da gaixotasun-iturririk handiena

L'infezione virale è la più grande fonte di malattie

Associazione Culturale Euskara:
corsi di lingua e cultura basca, conferenze, mostre, concerti, traduzioni.

info@euskara.it
www.euskara.it

A.C.E.
non abbiamo una sede sociale propria
e quindi le attività si svolgono in vari luoghi.
A Roma il luogo d'incontro più frequente è il Bar Geroa
(Via Sinuessa 30 -zona San Giovanni)